وقتی ح برای تو حلال بود و برای ما حرام


حال ما با تو فرق داشت

/ 2 نظر / 10 بازدید
سارا

سلام. موفق باشی.

گیسوی باران

دیگر مهم نیست دیگر قرار ماندنم نیست پـــرستوها بی رحمانه نزدیک اند تـــو کوچیده ای از من من مانده ام و ... مرگ این زمستان هم که برای بردن ام عجله دارد... برای آمدن هم عجله داشت تقویم را ببین آبان ِ برفی آنروز هم تو بودی وُ برف حالا بی تو بی شکوه آمـــاده ام