گفتم ببین


این شنها به دستهای من می آید 


و آن آب به چشمان تو گفتی ببین 


این دریا به فاصله ما می ماند 


و این ساحل به شانه های توگفتم ببین 


این پرنده به عشق من میماند 

 

و آن ماهی به دست نیافتگی تو


گفتی ببین

این بوسه به لبهای من می آید

و این سکوت به لبهای تو

/ 2 نظر / 26 بازدید

the perfect creation myth for the ever silent figure that is you

مرتضی

زیباست. مهیارجان؛ فهمیدنت لابلای مقالاتو علم و فناوری سخته...