این دستها روزی خواهد مرد


این نگاه دیگر توان زل زدن به چشمهایت را نخواهد داشت


تنها از این دورِ بی صدا


خاکسترهایی میماند 


که باد را عاشق کند و لای موهایت بپیچد 


به جای من که در آنجا گم شده ام


و در آغوشت بگیرد 


در ساحلی که ما را صدا میکرد.

/ 0 نظر / 21 بازدید