وقتی تمام می شود این خط ها
برای من سیاهی کاغذ می ماند

و برای تو شعری ناب

At the end of these lines
I'm left with a black paper
And you with an authentic poem

/ 4 نظر / 8 بازدید

too true

البته اگر مخاطبت با همون احساسی که نوشتی بخونه