دلم کودک شده است


بهانه گیری می کند


و من شده ام  تاریکی اتاقی

که خواب را از چشمانش می گیرد


روشنم کن

/ 2 نظر / 9 بازدید

خوابیدن در تاریکی مگه اسان تر نیست؟؟؟ یا چون کودک هستش از تاریکی می ترسه؟

گیسوی باران

تمام بمب های جهان عمل می کنند اما تو مرا منفجر می کنی تاریکی اتاق یک بیت غزل و کمی ابر در میان دستان "ها" کرده ام وحسرت لبی که شعر می خواند و چشمانی از جنس تمنا یا همین نیاز ، به آن ها چه خوب است که دیگر حرف هایم را گفته ام اگر میخواهی روشن شو[گل]