روح هستی

اینجا دفتر مشق من است پر از لحظه های خط خطی از تو گفتن

در گرمای فرو ریختهاز قندیلهای سیاهصورتها محو میشوند و نگاهها سرداین تاوان قطره هایی ست  که میبوسند تنت رابی هراس از لبهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
دلم کودک شده است بهانه گیری می کند و من شده ام  تاریکی اتاقی که خواب را از چشمانش می گیرد روشنم کن
/ 2 نظر / 8 بازدید
مهر 92
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
8 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
16 پست
بوسه
2 پست
هجرت
1 پست
بازگشت
1 پست
سایه
1 پست
روز
1 پست
نور
1 پست
عشق
1 پست
باران
2 پست
صدا
1 پست
علف
1 پست
شعر
1 پست
دروغ
1 پست
صداقت
1 پست
سیگار
1 پست
دوری
1 پست
باد
1 پست
خواب
1 پست
باغ
1 پست
ذهن_خالی
1 پست
مرداب
1 پست